وضعیت کنونی بازار لوازم برقی خانگی در سوریه

ویژه وضعیت کنونی بازار لوازم برقی خانگی در سوریه

در مقاله اقتصادی که آقای طلال ماضی آن را در روزنامه سوری الوطن در مورخ ۰۳ آبان 1400 هـ ش منتشر نموده است، این روزنامه نگار وضعیت کنونی بازار لوازم برقی خانگی در سوریه تحلیل و بررسی کرد، وی اشاره کرد به اینکه مشتری دیگر از مزایای متعارف یک مشتری عادی برخوردار نمی باشد چه از لحاظ آشنایی صحیح با هویت مجموعه تولید کننده کالای مد نظر خرید خود و چه از لحاظ ضمانتنامه ای که معمولا تحویل مشتری می شد، و در خصوص تعویض کالا در صورت بروز مشکل فنی در هنگام استفاده از آن پس از امتحان کارکرد اولیه اش درب مغازه فروشنده این حالت دیگر وجودی ندارد و فروشندگان صراحتا اعلام می کنند که تعویض کالا پس از فروش ممنوع است، و در صورتی که مشتری بخواهد کالا را تعمیر کند وجه نقدی دستمزد فرد فنی و هزینه های مربوطه بایست بپردازد و تعمیر مجانی درب منزل به عنوان خدمات پس از فروش دیگر نیست. در تحقیقی که روزنامه نگار آن را در رابطه با این موضوع انجام داد شواهدی از مشتریان وجود داشتند که در هنگام سعی شان برای برخورداری از خدمات پس از فروش به بن بست رسیدند و فروشندگان کالا حاضر نبودند تعویض کالا یا تعمیر کالا برای مشتری بکنند. در رابطه با این معضل جاری در بازار کالاهای خانگی سوریه نویسنده مقاله تحقیقی با مدیر معاونت حمایت از مصرف کننده در وزارت تجارت داخله سوریه جناب آقای حسام نصر الله مصاحبه خبری داشت و ایشان اظهار کردند که: در خصوص کالا های موجود در بازار سوریه موضوع برخورداری این انواع کالا ها از مشخصات فنی استاندارد با موضوع تعلق گیری ضمانتنامه به مشتری هنگام فروش کاملا با همدیگر تفاوت دارند، اجناس کالا موجود در بازار سوریه استاندارد هستند و در خصوص تعویض جنس کالا وقتی که نقص فنی از منشا تولیدی مشخص شود قانون تاکید کرد که در این حالت تولید کننده به مدت یک هفته از تاریخ فروش کالا به مشتری بایست برای این مشتری تعویض کالا گردد، وی افزود که از مورخ انتصاب وی به عنوان مسئول این معاونت یک شکایت رسمی توسط یک مشتری در این خصوص ثبت نشده است. از جهت دیگر محققان و تحلیلگران بازار نظر دادند که عدم وجود گارانتی همراه کالا دلیلی است از اینکه این کالا ها از کیفیت مرغوب و مناسب برخوردار نیستند.

https://alwatan.sy/archives/278294

اخبار پر بازدید