افتتاح سال تحصیلی و رونق گیری بازار رایانه در سوریه

ویژه افتتاح سال تحصیلی و رونق گیری بازار رایانه در سوریه

در مقاله اقتصادی که آقای طلال ماضی آن را در روزنامه سوری الوطن در مورخ 26 مهر 1400 هـ ش منتشر نموده است، این روزنامه نگار وضعیت کنونی بازار رایانه در سوریه تحلیل و بررسی کرد، وی اشاره کرد به اینکه آمار موجود از 140 هزار دانشجو جدید الورود به مقاطع کاردانی و کارشناسی تمامی آموزشکده های و دانشگاه های سوریه حکایت می کنند و در یک نتیجه قابل پیشبینی بازار رایانه مورد نیاز یک دانشجو به دلیل آمار مذکور رونق گرفته است، اما به دلیل شرایط اقتصادی دشواری که سوری ها در حال حاضر دارند از آنها رنج می برند این جوانان سوری ناچار شدند به اینکه خریداری یک سیستم رایانه ای کارکرده یا تجمیعی به جای خریداری نو و آکبندی آن انتخاب کنند و باز هم انتخاب محصول مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت سخت است چونکه سیستم های رایانه ای از نوعی که اکنون مرغوب مشتریان گشته اند قیمت های روز شان همیشه نوسان می کنند با اینکه از استاندارد های جهانی این کالا برخوردار نیستند، در ضمن این محصولات از دو منشا وارد کشور سوریه می شوند یکی لبنان است و عمدتا کالا های قاچاقی بازار رایانه در سوریه از لبنان وارد می شوند و منشا دیگر امارات است که کالا های فله ای کومپلیت در حالت کانتنری آنها با سوریه معامله تجاری رسمی می شوند، در خصوص این موضوع نویسنده مقاله با آقای ابراهیم شطاحی رئیس انجمن ترخیص کاران در دمشق و حومه مصاحبه خبری داشت و ایشان اظهار کردند که ترخیص کار مجبور است بالا ترین تعرفه گمرکی را برای ورود یک کانتینر حاوی لوازم رایانه ای دست دوم از کشور مثل امارات به سوریه تعیین کند به دلایل مواردی که به همراه ورود این کالا ها به سوریه ملاحظه می شدند، و اما در خصوص مهار کردن بازار کالا های رایانه ای و قاچاق محدودیت هایی باید اعمال شوند در رابطه با انتقال این اجناس قاچاق فیمابین استان های سوریه بدین شکل که همیشه مدارک رسمی اداره گمرک بایستند همراه کالای رایانه ای باشند.

https://alwatan.sy/archives/277411


اخبار پر بازدید