جنگ و محاصره اقتصادی با سوریه چه کرده است؟

جنگ و محاصره اقتصادی با سوریه چه کرده است؟

جنگ و محاصره اقتصادی با سوریه چه کرده است؟

ماذا فعلت الحرب والحصار ؟ - YouTube


سوریه در حوزه انرژی فسیلی کشوری خودکفا محسوب می شد،

اما ده سال جنگ تروریستی و محاصره اقتصادی ظالمانه منجر بودند به اینکه تولید نفت و گاز افت کند،

آمار پیش از سال 2011 میلادی از تولید 385 هزار پشکه نفت روزانه حکایت می کرد،

حجم 245 هزار پشکه در داخل کشور به فرآورده های نفتی تبدیل می شد و مازاد به عنوان نفت خام صادر می شد،

در نتیجه هم خودکفایی تضمینی بود وهم ارز خارجی وارد موازنه کشور می شد،

اما در رابطه با گاز طبیعی،

تولید روزانه ای 30 میلیون متر مکعب پیش از سال 2011 میلادی اضافه می آمد،

و در مدت 10 سال جنگ تروریستی و اقتصادی که به طور عمده حوزه های تولید نفت و گاز را مورد هدف تهاجم قرار می داد یا با اجرای عملیات تروریستی و یا با غارت کردن این ثروت عرصه تولید نفت و گاز مشکلی پیدا کرد.

ایالات متحده آمریکا و گروه های شبه نظامی وابسته به آن حدود 80 هزار پشکه را از چاه های نفتی که بخش عمده شان در منطقه جزیره سوریه واقع هستند به سرقت می برند،

گاز طبیعی که در هنگام تولید نفت به دست می آید بدون استفاده می ماند،

حجمی حدود 1.8 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از چاه های گاز طبیعی که در مناطق حضور نیروهای اشغالگران آمریکایی و گروه های شبه نظامی جداطلب موجود هستند به نیروگاه های تولید برق سویدیه استان حسکه ارسال می شود،

چاه های نفت که در مناطق حضور دولت سوریه واقع هستند فقط حدود 20 هزار پشکه روزانه ای تولید می کنند،

چاه های گاز طبیعی که در مناطق حضور دولت سوریه واقع هستند فقط حدود 12.5 هزار پشکه به صورت روزانه ای تولید می کنند،

20% تولیدی آنها به حوزه صنعتی اختصاص داده می شود،

حجم مصرف کشور از مواد سوخت گازوئیل معادل 7 هزار تن یعنی حدود 2.5 میلیون تن سالانه معرفی شد،

اما در خصوص مواد سوخت بنزین،

حجم مصرفی کشور از مواد سوخت گازوئیل معادل 7 هزار تن یعنی حدود 2.5 میلیون تن سالانه معرفی شد،

دولت سوریه برای جبران کسری در آمار مذکور که ناشی از تبعات جنگ می باشد توسل کرده است به وارد کردن مواد نفتی با وجود اینکه ایالات های متحده آمریکا و یک سری کشور های غربی محاصره ظالمانه برای سوریه در دستورکار شان قرار دادند،

سوریه حدود 3 میلیون پشکه نفت به صورت ماهیانه ای وارد سوریه می گردد یعنی 100 هزار پشکه وارداتی به طور روازنه ای سوریه دارد که هزینه ای برابر با 5 میلیون دلار روزانه به وجود می آورد و جمع هزینه سالانه مبلغی معادل 1.8 میلیارد دلار می شود،

اکنون نفت وارداتی کشور معادل 40% نفتی که در دوران پیش از جنگ در داخل کشور به فرآورده های نفتی تبدیل می شد،

دولت سوریه حجم 400 تن گاز مخصوص کاپسول های خانگی در داخل کشور تولید می کند در صورتی که حجم 1400 تن مصرف روزانه ای وجود دارد،

برای جبران اختلاف 1000 تنی دولت مجبور به وارد کردن این اقلام شد،

خسارت هایی که اقتصاد نفت سوریه اوایل جنگ تروریستی علیه سوریه تاکنون تحمل نموده است 93 میلیارد دلار با نرخ 50 دلار/1پشکه تخمین زده می شوند،

دولت سوریه به دلیل محاصره اقتصادی سوریه و حملات تجاوزی به کشتی های حمل و نقل نفت هزینه هایی پیش از حد تحمل می کند.

اخبار پر بازدید