تسهیل و حمایت از حمل و نقل بین المللی سوریه – اردن

تسهیل و حمایت از حمل و نقل بین المللی سوریه – اردن

سندیکای مالکان شرکت‌های ترخیص و حمل و نقل اردنی ضرورت اجازه ورود کامیون های اردنی ، سوری و لبنانی به خاک این کشورها را خواستار شده است.

ضیف الله ابو عاقوله رئیس سندیکای مالکان شرکت های حمل و نقل و ترخیص کالا در اردن  بر لغو پرداخت عوارض وضع شده بر کامیون های اردنی و سوری جهت تسهیل و افزایش حرکت ترانزیت تجاری بین دو کشور و اجرای مجدد تفاهم نامه و توافقنامه ای که قبلاً بین دو کشور منعقد شده بود ، بشدت تأکید نمود.

وی همچنین بر ضرورت  فعال سازی مجدد منطقه تجارت آزاد مشترک اردن و سوریه با توجه به امکانات لجستیکی موجود برای خدمت به هر دو کشور تاکید نمود.

اخبار پر بازدید