بازسازی مرکز پمپاژ آب در علوک الحسکه

 بازسازی  مرکز پمپاژ آب در علوک الحسکه

پس از راه اندازی مجدد ایستگاه آب علوک در هفته گذشته بعد از وقفه ای بیش از سه ماه بر اثر اقدامات اشغالگران ترکیه ، موسسه عمومی آب آشامیدنی در حسکه همچنان به بازسازی ایستگاه آب العلوک برای افزایش تعداد چاه های آب و بهبود پمپاژ آب به اهالی ادامه می دهد.

(خبرگزاری رسمی سوریه سانا)

اخبار پر بازدید