کاهش تولید زیتون به دلیل خشکسالی

 کاهش تولید زیتون به دلیل خشکسالی

عبیر جوهر ، مدیر دفتر امور زیتون در وزارت کشاورزی ، تاکید کرد که فصل زیتون امسال نسبت به سال‌های گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است.
به دلیل شرایط اقلیمی خشکسالی و دمای بالا که کشور تجربه کرده ،مقدار تولید محدود شده است، و به احتمال زیاد بر کیفیت محصول تأثیر خواهد گذاشت و مهمتر از همه افزایش قیمت لوازم و امکانات  تولید و هزینه های مورد نیاز مزارع و همچنین به دلیل عدم مراقبت کافی برای بهبود تولید، بر مقدار محصول و  درختان زیتون تأثیر منفی گذاشت.


 وی در مورد برآورد اولیه تولید زیتون برای این فصل گفت: این مقدار به طور کلی ۶۴۵ هزار تن زیتون بوده است ، که در سال گذشته ۸۵۰ هزار تن بوده است. با مقایسه تعداد تولید با میزان تولید روغن ، متوجه می شویم که تولید میزان روغن ممکن است به حدود ۱۰۲ تن روغن برسد.

(خبرگزاری الوطن)

اخبار پر بازدید