چکیدهای از مناقصات روز شنبه مورخ 27 شهريور ماه 1400 برابر با - 18 سپتامبر - 2021

چکیدهای از مناقصات روز شنبه مورخ 27 شهريور ماه 1400 برابر با - 18 سپتامبر - 2021

چکیدهای از مناقصات روز شنبه مورخ 27 شهريور ماه 1400 برابر با - 18 سپتامبر - 2021

شهر
مناقصه گذار
نوع مناقصه
شماره
شرح مناقصه
تاریخ انقضا
حماه الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية داخلى 115499 تامین 36 عدد خازن های ولتاژ مورد ايستگاه ترانسفورماتور66 ک.و 9/28/2021
حماه المؤسسة السورية للمخابز داخلى 115487 تامين / 100 تن / سنگ نمک سفید دانه ريز و بدون يد مخصوص تولید نان 10/3/2021
حماه الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية داخلى نوبت سوم 115450 تامین قطعات يدکي مورد نیاز بخش ريخته گری 10/4/2021
طرطوس مصفاة بانياس داخلى 142802 تامین آجر حرارتی مخصوص کوره های بويلرها 10/10/2021
طرطوس الشركة العامة لالسمنت داخلى نوبت پنجم 142792 تامین ماشین آالت و تجهیزات بازگرداندن کلنکر به آسیاب سیمان 10/10/2021
طرطوس الشركة العامة لالسمنت داخلى 142791 تهیه قطعات يدکی ماشین آلات بسته بندی سیمان و ترازوهای زمینی 10/10/2021
دمشق المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب داخلى 78932 تامین 20 تن + 10 %نخ پلی استر 100% 10/11/2021
دمشق مستشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب داخلى 78978 تامین مواد مصرفی پزشکی 10/12/2021

اخبار پر بازدید