نشست اقتصادی کمیته مشترک بین دولتی سوریه و روسیه در مسکو

نشست اقتصادی کمیته مشترک بین دولتی سوریه و روسیه در مسکو

طی این نشست ، ارزیابی عمیقی از فرمول ها و پروژه های همکاری اقتصادی بین دو کشور و همچنین تعدادی از موافقت نامه ها و پروژه های مشترک در زمینه های کشاورزی ، صنعت ، انرژی ، آب و فناوری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر آن اقداماتی نیز با هدف تسهیل و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور انجام شده است.

مذاکرات همچنین به واقعیت ایجاد محیط مناسب جهت تشویق سرمایه گذاری های مشترک در پروژه هایی که ارزش های افزوده را به نفع دو کشور ایجاد می کند ، و آمادگی های مستمر برای برگزاری سیزدهمین جلسه دولتی مشترک پرداخت.

در این نشست وزیر دارایی ، دبیرکل ریاست شورای وزیران و سفیر سوریه در مسکو از طرف سوریه حضور داشتند و از طرف روسیه معاون وزیر امور خارجه ، معاون وزیر دارایی و تعدادی از مقامات مربوط به پیگیری پرونده همکاری های اقتصادی مشترک.

(خبرگزاری رسمی سوریه سانا)

اخبار پر بازدید