سوریه راه را برای انرژی جایگزین هموار می کند

سوریه راه را برای انرژی جایگزین هموار می کند

ربیع الیاس ، مدیر شرکت انرژی جایگزین در سوریه “ودروم” بیان کرد: که این موسسه تنها کارخانه ای در جهان عرب را دارد که توربین های بادی را تولید می کند.

وی افزود: روند گسترش انرژی سبز در سوریه از جمله تولید و نصب منابع جایگزین تولید برق آغاز شده است.

الیاس  خاطرنشان کرد که ظرفیت کارخانه اجازه تولید یک قطعه توربین بادی در هفته را می دهد. این یعنی حدود ۹۰ قطعه در سال.

 شایان  ذکر است که در حال حاضر این کارخانه منحصراً برای رفع نیازهای بازار محلی فعالیت می کند. بر اساس برنامه وزارت نیرو ، برنامه ریزی شده است تا سال ۲۰۳۰ حدود دو هزار توربین بادی در کشور با ظرفیت کلی ۵۰۰۰ مگاوات در سال نصب شود.

این حدود ۸۰ درصد از تمام نیازهای سوریه را تامین می کند.

(سيريا سكوب)

اخبار پر بازدید