چکیدهای از مناقصات روز دو شنبه مورخ 15 شهريور ماه 1400 برابر با - 6 سپتامبر - 2021

چکیدهای از مناقصات روز دو شنبه مورخ 15 شهريور ماه 1400 برابر با - 6 سپتامبر - 2021

شهر
مناقصه گذار
شرح مناقصه
شماره
تاریخ انقضا
دمشق الهيئة العامة لمستشفى الكلية الجراحي تامین مواد آزمايشگاهی مورد نیاز بیمارستان جراحی کلیه 77826 9/26/2021
طرطوس الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس 77939 9/27/2021
طرطوس الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس 77938 9/27/2021
حمص الشركة العامة لمصفاة حمص تامین دستگاه بازرسي جوش به روش اولتراسونيک TOFD+PAUT 122690 9/29/2021
حمص الشركة العامة لمصفاة حمص تامین ماده واسطه 6- CR04 مخصوص واحد تولید گوگرد 122689 9/29/2021
دمشق الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية انجام پروژه اتوماسیون سازی انبارهای نفتی و انتقال اطالعات و کنترل حرکت فرآورده های نفتی در انبار نفت و وصل آن در آينده با يک مرکز کنترل و نظارت مرکزی 77956 10/3/2021

اخبار پر بازدید