چکیدهای از مناقصات روز شنبه مورخ 14 شهريور ماه 1400 برابر با - 5 سپتامبر - 2021

چکیدهای از مناقصات روز شنبه مورخ 14 شهريور ماه 1400 برابر با - 5 سپتامبر - 2021

چکیدهای از مناقصات روز شنبه مورخ 14 شهريور ماه 1400 برابر با - 5 سپتامبر - 2021

شهر
مناقصه گذار
شرح مناقصه
شماره
تاریخ انقضا
دمشق الشركة السورية للنفط تامین /400 تن/ باريتین 10538 9/14/2021
دمشق مديرية البيئة بريف دمشق تامین و راه اندازی يك دستگاه سبیکتروفوتومتر با لوازم جانبی آن 10431 9/20/2021
دمشق الشركة السورية للنفط تامین سنگ کاربید برای تولید گاز استیلن 10536 9/26/2021
حلب المدينة الصناعية بحلب انجام پروژه تعمیر و نگهداری ايستگاه های پمپاژ آب در شهرک صنعتی حلب شیخ نجار 102791 10/3/2021
حلب المدينة الصناعية بحلب انجام پروژه تعمیر و نگهداری/4 /ايستگاه ترانسفورماتور برق با شبکه برق و شبکه روشنايی در شهرک صنعتی شیخ نجار 102789 10/10/2021
حماة الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية تهیه و نصب دستگاه تجزيه و تحلیل طیف سنج Spectrometer  برای آنالیز فلزات در آزمايشگاه ذوب ، با تهیه قطعات يدکی کافی برای مدت 3 سال و آموزش دادن نحوه استفاده از اين دستگاه به کارکنان آزمايشگاه 115239 11/1/2021

اخبار پر بازدید