مهمترین رویدادهای اقتصادی مورخ 21/11/1399 تاریخ: 9/2/2021م

توسط مدیر سیستم - 21 بهمن 1399 | 15:51
مهمترین رویدادهای اقتصادی مورخ 21/11/1399 تاریخ: 9/2/2021م

- وزارت نفت سوریه: وزیر نفت سوریه آقای بسام طعمه از امضای قراردادهایی جهت واردات بنزین و گازوئیل از روسیه خبر داد و گفت: محموله هایی که خواهد رسید نیاز سوریه را تا ژانویه سال جاری پوشش خواهد داد. وی افزود: هر ماه 30 هزار تن بنزین به همین مقدار گازوئیل به سوریه خواهد رسید و در مجموع 180 هزار تن بنزین و همچنین 180 هزار تن بنزین از روسیه به سوریه فرستاده خواهد شد.


- به نقل از گاه نامه الاقتصادی سوریه وزیر ارتباطات و فناوری سوریه آقای مهندس ایاد الخطیب از طریق ویدئو کنفرانس با همتای عمانی خود ملاقات کردند و در این ملاقات توسعه و گسترش امنیت اطلاعات فضای مجازی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.


- روزنامه اقتصاد امروز: رئیس کمیته مرکزی صادرات اتحادیه اتاق های صنایع سوریه آقای لؤی نحلاوی از تعطیلی تعداد بزرگی از گارگاه های کوچک و واحدهای صنعتی متوسط هشدار داد و گفت: اگر از این حوزه اقتصادی پشتیبانی مناسبی به عمل نیاید صادرات محصولات این کارگاه ها که عامل اصلی ادامه فعالیت آنهاست به نحو مطلوب صورت نخواهد گرفت.


- اتاق بازرگانی دمشق: هیأت مدیره اتاق بازگانی دمشق آقای فایز قسومه را به سمت رئیس کمیته صادرات و حمل و نقل در اتاق بازرگانی منصوب کرد. این کمیته مسئولیت افزایش صادرات و برطرف کردن مشکلات صادر کنندگان را به عهده دارد.

اخبار پر بازدید