انتخاب مشاور برای طراحی کامل بیمارستان (بنا، تجهیزات پزشکی، تاسیسات) بانک توسعه اسلامی- سورینام

توسط مدیر سیستم - 29 دی 1399 | 15:12
انتخاب مشاور برای طراحی کامل بیمارستان (بنا، تجهیزات پزشکی، تاسیسات) بانک توسعه اسلامی- سورینام

کشور تامین مالی ضرب الاجل هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
سورینام بانک توسعه اسلامی 2022-01-12 N/A N/A  

دریافت انتخاب_مشاور_برای_طراحی_کامل_بیمارستان_(بنا،_تجهیزات_پزشکی،_تاسیسات)_بانک_توسعه_اسلامی__سورینام.pdf

اخبار پر بازدید